Plat

Waar komt dat woord ‘platteland’ toch vandaan? In Nederland is het weliswaar vaak plat, dat land buiten de steden, maar het hoeft niet. Denk maar eens aan het heuvelachtige oosten en zuiden van Nederland. In het buitenland is het platteland vaak glooiend. Engelsen noemen het countryside. Uit die term blijkt de superioriteit van de stad ook een beetje. De stad is het centrum, het platteland de randen. En op dat platteland praten de mensen ook plat, zelfs als dat heel melodieus is noem je het nog plat praten.

Volgens mij slaat het woord plat in platteland op de grond. Wie wil weten waar de kern van het platteland ligt moet plat op de grond gaan liggen. Daar komt het bestaan van het platteland vandaan. De economie van het platteland is afhankelijk van de bodem. Hoe rijker die is, hoe meer het land de bewoners biedt. Dat is in Nederland te zien aan de verschillen in (oorspronkelijke) welvaart op arm zand en vette klei.

In het verlengde daarvan kan je zeggen dat de ecologische rijkdom van een streek bepaalt hoe rijk de mensen kunnen zijn en hoe sterk het draagvermogen van het gebied is voor verstedelijking. Immers, hoe gemakkelijker de grond een rijke oogst geeft, hoe minder mensen direct op de grond hoeven te ploeteren en hoe eerder de stad kan groeien. Met andere woorden: de stad is afhankelijk van het platteland en niet andersom en economie is een afgeleide van ecologie. Dat zijn we in de moderne tijd aan het vergeten.

Mensen die eerst rijk zijn geworden in de stad en dan hun oude dag gaan slijten op het platteland gaan vaak voor de natuur, de vogeltjes, de bomen, bloemen en bijtjes daarheen. Zij zien het platteland als een fraai stukje voortzetting van de stoffering in hun woonboerderij. Alleen de oorspronkelijke plattelander voelt de sterke band met de grond, al is dat gevoel echt wel te leren voor de naar zijn wortels terugkerende stedeling. Dus: respect man, voor de grond! Alles komt eruit voort en ooit keert alles ernaar terug.

De boeren op het platteland geloofden eerst steeds meer in de eindeloze groei van de techniek. Maar steeds vaker praat ik nu met akkerbouwers, tuinders en veehouders die een herwonnen interesse in de bodem hebben. Je ziet ze weer vaker van de trekker klimmen en met een schep een gat maken om te kijken of de bodem gezond is en leeft. Dus als je een boer zo bezig ziet, dan weet je dat dit goed is. Geef hem een complimentje. Zul je net zien dat die boer het overleden konijn van zijn dochtertje begraaft…

2017-09-21T10:53:19+00:00 18-03-2017|blogs, landbouw, natuur, platteland|

Geef een reactie